EnglishFrenchVietnamese

Ngày 11 tháng 1 năm 2024. Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng đã có chuyến thăm, gặp gỡ và giao lưu với Ban lãnh đạo của Tập đoàn Bắc Hải, tạo nên một sự kiện quan trọng đánh dấu sự hợp tác và tăng cường mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp hàng đầu.

Trong buổi gặp mặt, các lãnh đạo đã trao đổi thông tin về tình hình kinh doanh và phát triển của cả hai công ty. Thông qua cuộc thảo luận chân thành, họ đã cùng nhau xác định những cơ hội hợp tác mới và tiềm năng phát triển chung.

Đặc biệt, mối quan hệ cá nhân giữa các lãnh đạo đã được đề cao, tạo nên không khí giao lưu thoải mái và tạo điều kiện cho việc hiểu rõ hơn về triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi, và chiến lược phát triển của đối tác.

Cuộc gặp mặt không chỉ là dịp để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để định rõ hơn về những khía cạnh văn hóa doanh nghiệp, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự hiểu biết và hỗ trợ tương lai.

Kết thúc buổi gặp gỡ, cả hai bên đã thể hiện sự hài lòng với mức độ tích cực và sẵn sàng triển khai những bước tiếp theo trong hợp tác, mở ra những cơ hội mới và đồng thời củng cố thêm sự chắc chắn và đáng tin cậy trong mối quan hệ doanh nghiệp giữa Việt Hưng và Bắc Hải.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.