EnglishFrenchVietnamese

Ngày 13/03/2023 tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 13 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, Như Thanh, Quảng Xương, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nga Sơn. Tham gia Hội nghị nghe báo cáo, có đại diện Hội đồng thẩm định, Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, cơ quan báo đài…

Hình ảnh tại Hội nghị

Về phía đơn vị Chủ đầu tư, có sự tham gia của các Lãnh đạo: Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng, Công ty CP đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa, Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực. Trong đó, hồ sơ thẩm định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa của Dự án Khu công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ thuộc huyện Nông Cống và Như Thanh của Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng đã được thông qua lần cuối, sẵn sàng cho việc triển khai các công tác thực hiện dự án tiếp theo.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.