EnglishFrenchVietnamese

TRANG TRẠI LỢN 72000 CON – TẬP ĐOÀN NEWHOPE

Trang trại lợn 72000 con tập đoàn NewHope tại Thạch Tượng - Thạch Thành - Thanh Hóa

Trang trại lợn 72.000 con

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi NewHope Thanh Hóa

Địa điểm: Thôn Tượng Liên 1 – xã Thạch Tượng – huyện Thạch Thành – tỉnh Thanh Hóa

Quy mô: 155.945 m2

Tổng mức đầu tư:

Khời công: tháng 3/2020

Thời gian  thi công: 150 ngày

 

You may also like