EnglishFrenchVietnamese

Cơ cấu phòng ban của công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Việt Hưng

I. KHỐI VĂN PHÒNG CƠ QUAN : (05 PHÒNG)

1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH: TỔNG SỐ 05 NGƯỜI

+ Trưởng phòng : – Ông Trịnh Xuân Tuấn

– Chuyên nghành : Kỹ sư thuỷ lợi

+ Các nhân viên : – Bà Nguyễn Thị Toan – Trung cấp văn thư

– Ông : Hoàng Văn Nam – Lái xe

– Bà: Nguyễn Thị Lan Anh – Đại học KHXH

– Bà: Phạm Thị Bắc – Đại học Sư Phạm


2. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN : TỔNG SỐ 05 NGƯỜI.

+ Kê toán trưởng: Bà Mai Thị Hạnh

Trình độ: Cử nhân kinh tế.

Chuyên nghành : Kế toán tài chính .

+ Các cán bộ, nhân viên :

– Bà : Trình Thị Hải – Cao đẳng kế toán

– Bà : Lê Thị Hương – Cử nhân kế toán

– Ông : Nguyễn Văn Hải – Cử nhân kế toán

– Ông : Nguyễn Văn Hùng – Cử nhân kế toán


3. PHÒNG TƯ VẤN, KĨ THUẬT : TỔNG SỐ 10 NGƯỜI

+ Trưởng phòng : Ông  Hồ Viết Khang

Trình độ : Đại học kiến trúc Chuyên nghành : Xây dựng dân dụng công nghiệp

+ Các cán bộ, nhân viên :

– Bà : Trần Thị Thu – Đại học giao thông vận tải

– Ông : Hoàng Ngọc Linh – Kĩ sư xây dựng dân dụng

– Ông : Lê Tất Thành – Kĩ sư xây dựng dân dụng

– Ông: Lê Tiến Tùng – Kĩ sư thuỷ lợi

– Ông: Nguyễn Huy Huế – Kĩ sư xây dựng dân dụng

– Ông: Hồ Ngọc Hải – Kĩ sư xây dựng cầu đường

– Ông: Vũ Văn Trung – Kĩ sư cầu đường

– Ông: Hắc Ngọc Mãi – Kĩ sư điện

– Ông: Lê Văn Đạt – Kĩ sư cầu đường


4. PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN : TỔNG SỐ 10 NGƯỜI

+ Trưởng phòng : Bà Bùi Thị Cúc Trình độ : Đại học Xây dựng

Chuyên nghành : Kinh tế xây dựng.

+ Các cán bộ, nhân viên :

– Bà : Trần Thị Chung – Cử nhân kinh tế

– Bà : Trịnh Thị Hải – Kĩ sư kinh tế xây dựng

– Ông: Hồ Thanh Tâm – Kiến trúc sư

– Ông: Phạm Đình Hải – Kĩ sư xây dựng

– Ông: Nguyễn Thế Thắng – Kĩ sư điện

– Ông: Đậu Trường Sơn – Kĩ sư kinh tế xây dựng

– Ông: Phạm Việt Đức – Kĩ sư xây dựng

– Ông: Nguyễn Văn Tám – Kĩ sư xây dựng

– Ông: Nguyễn Tuấn Anh – Kĩ sư xây dựng


5. PHÒNG XÂY LẮP : TỔNG SỐ 18 NGƯỜI

+ Trưởng phòng : Ông Nguyễn Hồng Nhị

Trình độ : Đại học Xây dựng Chuyên nghành : XD dân dụng và công nghiệp

+ Các cán bộ, nhân viên :

– Ông : Mai Xuân Thành – Đại học xây dựng

– Ông : Trần Văn Bằng – Đại học DL Phương Đông

– Ông : Trịnh Thanh Liêm – Đại học giao thông

– Ông: Hoàng Văn Tỉnh – Đại học giao thông

– Ông: Phạm Văn Phong – Đại học giao thông

– Ông : Lê Văn Chung – Trung cấp xây dựng

– Ông: Doãn Văn Hà – Đại học thuỷ lợi

– Ông: Lê Bá Chương – Cao Đẳng giao thông vận tải II

– Ông: Lê Văn Thẳng – Cao đẳng giao thông

– Ông: Nguyễn Trọng Dũng – Đại học giao thông

– Ông: Mai Tiên Dung – Đại học giao thông

– Ông: Mai Văn Tuyền – Đại học xây dựng

– Ông: Mai Văn Tuyên – Đại học xây dựng

– Ông: Mai Văn Hùng – Đại học xây dựng

– Ông: Trần Duy Vụ – Đại học xây dựng

– Ông: Phạm Văn Đồng – Đại học xây dựng

– Ông: Hoàng Sỹ Trà – Đại học xây dựng


II. CÁC ĐỘI THI CÔNG XÂY LẮP, THIẾT BỊ, CƠ KHÍ: TỔNG SỐ CÓ 05 ĐỘI :

+ TỔNG PHỤ TRÁCH CHUNG CÁC ĐỘI XÂY LẮP, THIẾT BỊ, CƠ KHÍ DO PHÓ GIÁM ĐỐC KĨ THUẬT ĐIỀU HÀNH:

Ông : Lê Văn Quế Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây dựng.

Chuyên nghành : XD dân dụng và công nghiệp

+ ĐỘI XÂY LẮP SỐ 1 : XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP: 16 NGƯỜI KỸ SƯ VÀ 150 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Đội trưởng ông : Lê Văn Chung Trình độ : Đại học Chuyên nghành : XD dân dụng và công nghiệp

+ ĐỘI XÂY LẮP SỐ 2 : XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: 13 NGƯỜI KỸ SƯ VÀ 100 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Đội trưởng ông : Phạm Văn Phong Trình độ : Đại học Chuyên nghành : Giao thông cầu đường

+ ĐỘI XÂY LẮP SỐ 3: XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI: 10 NGƯỜI KỸ SƯ 100 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Đội trưởng ông : Doãn Văn Hà Trình độ : Đại học Chuyên nghành : Thuỷ lợi + ĐỘI THIẾT BỊ XÂY LẮP: PHỤC VỤ MÁY MÓC TB CHO CÁC CÔNG TRÌNH: 14 NGƯỜI Đội trưởng ông : Lê Văn Thắng Trình độ : Đại học Chuyên nghành : Máy công trình + XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ: PHỤC VỤ GIA CÔNG, HÀN XÌ CƠ KHÍ CHO CÁC CT : 8 NGƯỜI Xưởng trưởng ông : Nguyễn Trọng Hồng Trình độ : Đại học Chuyên nghành : Cơ khí công nghiệp ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.