EnglishFrenchVietnamese

Bằng sự cố gắng, kiên trì không ngừng sáng tạo, học hỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cùng với năng lực tài chính vững mạnh, thiết bị phục vụ thi công hiện đại, đồng bộ. Công ty đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong những năm gần đây

STT CÁC ĐỘI THI CÔNG SỐ LƯỢNG ĐỘI TRƯỞNG
1 ĐỘI XÂY LẮP SỐ 1 16 Kỹ sư

150 Công nhân kỹ thuật

Ông Lê Văn Chung

Trình độ: Đại Học

Chuyên Ngành: XD Dân dụng và Công nghiệp

2 ĐỘI XÂY LẮP SỐ 2 13 Kỹ sư

100 Công nhân kỹ thuật

Ông Phạm Văn Phong

Trình độ: Đại Học

Chuyên Ngành: Giao thông cầu đường

3 ĐỘI XÂY LẮP SỐ 3 10 Kỹ sư

100 Công nhân kỹ thuật

Ông Doãn Văn Hà

Trình độ: Đại Học

Chuyên Ngành: Thủy Lợi

4 ĐỘI THIẾT BỊ XÂY LẮP 14 Người Ông Lê Văn Thắng

Trình độ: Đại Học

Chuyên Ngành: Thủy Lợi

5 XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ 18 Người Ông Nguyễn Trọng Hồng

Trình độ: Đại Học

Chuyên ngành: Cơ khí công nghiệp

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.