EnglishFrenchVietnamese

Tổng hợp các mẫu biểu, đề xuất công việc của công ty

1. Đề xuất công việc mẫu 1

2. Đề xuất công việc mẫu 2

3. mẫu đề nghị thanh toán 1

4. Giấy đề nghị thanh toán 2

5. Mẫu Đề nghị tạm ứng

6. Mẫu công văn

7. Quyết định tiếp nhận nhân sự

8. Quyết định thôi việc

9. Mẫu đơn xin nghỉ phép

10. Mẫu đơn xin nghỉ việc

11. Giấy giao việc

12. Biên bản kỷ luật

13. Biên bản kiểm tra hải nam

14. Mẫu đơn xin tham gia BHXH

15. Mẫu CV xin việc Công ty Việt Hưng

16. Mẫu đề xuất kết thúc thử việc

17. Mẫu đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản

18. Kế hoạch công việc tháng