EnglishFrenchVietnamese

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ NA MÈO

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Địa điểm: Xã Na Mèo – huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa

Mức đầu từ: 40 tỷ đồng

Khởi công 1/2017

Bàn giao 12/2017

Là công trình có ý nghĩa chiến lược trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền. Được sự tín nhiệm của Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng đã nỗ lực vượt mọi khó khăn về khoảng cách địa lý xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở để hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ chỉ huy, đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới.

You may also like