EnglishFrenchVietnamese

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý Đối tác
Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của Quý Khách hàng, Quý đối tác trong suốt thời gian qua.
          Căn cứ vào Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 05/2020/BB-VH ngày 17/02/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng về việc thay đổi tên Công ty, thay đổi vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
          Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 2801292189 đăng ký thay đổi lần thứ  6, ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã cấp.
          Nhằm thuận lợi cho việc giao dịch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng trân trọng thông báo về việc thay đổi tên Công ty tới Quý khách hàng và Đối tác như sau:
1. Thay đổi tên Công ty:
Tên Công ty đã đăng ký: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng
Tên Công ty thay đổi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng
2. Kể từ ngày 21/02/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng chính thức sử dụng tên Công ty theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về công ty không còn có giá trị pháp lý kể từ ngày 21/02/2020, mọi hình thức sử dụng tên cũ của Công ty để đại diện cho Công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với Quý khách hàng, Đối tác đều là giả mạo và trái pháp luật.
          3. Kể từ ngày 21/02/2020 kính đề nghị Quý khách hàng, Đối tác khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho Công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.
          4. Việc đổi tên Công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng, Đối tác có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.
          Vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng xin thông báo để Quý khách hàng và Đối tác được biết và phối hợp thực hiện.
          Xin trân trọng cảm ơn./.

TB-thay-doi-ten-Cong-ty-1
Tải xuống

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.