EnglishFrenchVietnamese

Kết quả phỏng vấn tuyển dụng các vị trí tại Hải Nam Central từ ngày 22/9 đến ngày 25/9/2020 Chúc mừng các ứng viên đã hoàn thành tốt buổi phóng vấn! KQ tuyển dụng Quản Lý các bộ phận KQ tuyển dung NV Hanh chinh- Nhân sự KQ tuyen dung NV Ke toan- Thu ngan […]

Read More

Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và phát triển, Hải Nam Plaza cần tuyển gấp vị trí kế toán cụ thể như sau: SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN : 02 người Địa điểm làm việc: Hải Nam Plaza – Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa YÊU CẦU Ít nhất 02 năm kinh nghiệm […]

Read More