EnglishFrenchVietnamese

Thừa lệch Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng, phòng Hành chính – Nhân sự thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2021 đến toàn thể các phòng ban, chi nhánh trực thuộc công ty. Chi tiết vui lòng tải file đính kèm tại đây.

Trân trọng.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.