EnglishFrenchVietnamese

Kính gửi: Các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty

Thông báo của Giám đốc Công ty về việc bố trí cho CBNV trong Công ty nghỉ nhân dịp Tết dương lịch 2019
Về tiền thưởng nhân dịp nghỉ Tết dương lịch 2019 các đ/c liên hệ với đ/c Ninh Thị Linh – kế toán nội bộ của Công ty để nhận tiền  thưởng.
Kính mong các CBCNV tải file đính kèm để xem nội dung chi tiết.

 

Trân trọng!

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.