EnglishFrenchVietnamese

Ngày 10/3/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010.
Vậy là sau hơn một năm chờ đợi đến nay Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2015/NĐ-CP về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.
Để đọc toàn văn thông tư 06/2016/TT-BXD vui lòng Bấm vào đây để download tài liệu.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.